Plavání s dětmi - 10 lekcí (45 minut BEZ RODIČŮ) ve věku 48 - 60 měsíců

Bazén v Roztokách u Prahy, Pondělí 14:00-14:45

Požadovaný věk: 48 - 60 měsíců

Trvání kurzu: 7.2.2022 - 11.4.2022
Obsazenost: 6 / 6 účastníků

Cena: 4 800 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    7.2.2022 14:00

    14.2.2022 14:00

    21.2.2022 14:00

    28.2.2022 14:00

    7.3.2022 14:00

    14.3.2022 14:00

    21.3.2022 14:00

    28.3.2022 14:00

    4.4.2022 14:00

    11.4.2022 14:00

Věk dětí ve skupině: 48-60 měsíců

Délka kurzu: 10 týdnů

Počet lekcí: 10

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 45 minut

Počet dětí v lekci: 6

Instruktorka: Zuzana

Děti v této věkové kategorii se začínají připravovat na trénink jednotlivých plaveckých způsobů. Využívají dovednosti nabyté v předchozích kurzech, ale není problém zařadit i nováčka. Lekce nadále probíhají hravou formou za využití různých hraček, pomůcek a za doprovodu říkadel a písniček. Zařazujeme i různé soutěže např. formou opičí dráhy, děti si procvičí poznávání barev a samostatné plnění různých úkolů. Rodič je u bazénu stále přítomen, ale v ideálním případě už plní pouze roli asistenta, děti už jsou do velké míry samostatné.

Pokračujeme v tréninku pohybu v splývavé poloze na břiše i na zádech, kde zapojujeme nohy i dýchání do vody. Skáčeme a padáme do vody, cvičíme orientaci pod vodní hladinou a sebezáchranu při pádu do vody. Zkušené děti, které spolupracují s instruktorkou mohou být na lekci již bez doprovodu rodičů.

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování.

Pro vstup do bazénu je nutné dodržet aktuální podmínky v souvislosti s Covid 19 stanovené Vladou ČR (nebo jinými orgány). Před vstupem do bazénu budete vyzváni k prokázání splnění těchto podmínek. Děkujeme za pochopení.