Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 5 - 8 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Úterý 8:30-9:00

Požadovaný věk: 5 - 8 měsíců

Trvání kurzu: 8.9.2020 - 10.11.2020
Obsazenost: 8 / 8 účastníků

Cena: 3 700 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.9.2020 8:30

    15.9.2020 8:30

    22.9.2020 8:30

    29.9.2020 8:30

    6.10.2020 8:30

  • Věk dětí ve skupině: 5-8 měsíců

  • Délka trvání kurzu: 10 týdnů (o státních svátcích neplaveme)

  • Frekvence lekcí: 1x týdně

  • Délka jedné lekce:30 minut

  • Počet dětí v lekci: 5-8 (v závislosti na bazénu, viz záložka „Kde plaveme“)

  • Instruktorka: Zuzana 

Půl roku věku miminka je právě ten nejlepší čas začít navštěvovat lekce plavání rodičů s dětmi. Děti jsou v tomto věku velice otevřené novým zkušenostem a vodu si zamilují. Pomalými krůčky se rodiče pod vedením zkušené instruktorky učí, jak s miminkem ve vodě manipulovat, osvojují si zdravé návyky a posilují vztah rodič – dítě. Pohyb ve vodě je ideálním prvním „cvičením“ pro děti, které je bezpečné a zároveň posiluje jeho fyzickou i duševní stránku a zlepšuje jeho imunitu. Zároveň díky interakci s ostatními dětmi ve skupině dochází k první socializaci v rámci vrstevníků. 

Součástí lekcí je kromě polohování ve vodě (na zádech, ve svislé poloze, na bříšku) také nácvik zanoření dítěte do vody se zadrženým dechem. Tento nácvik probíhá postupně a nenásilně, takže na konci 10ti týdenního kurzu je miminko schopno se potopit pod hladinu. Kurz vede zkušená instruktorka s certifikátem MŠMT, lekce probíhají za použití různých hraček a pomůcek a za doprovodu písniček a říkadel. To vše vede k spokojenosti dětí i rodičů, lekce jsou hravé a zábavné. 

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování (bazén v Juliši a v Roztokách).