Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 14 - 21 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Úterý 13:00-13:30

Požadovaný věk: 14 - 21 měsíců

Trvání kurzu: 8.9.2020 - 10.11.2020
Obsazenost: 5 / 8 účastníků

Cena: 3 700 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.9.2020 13:00

    15.9.2020 13:00

    22.9.2020 13:00

    29.9.2020 13:00

    6.10.2020 13:00

  • Věk dětí ve skupině: 14-21 měsíců

  • Délka trvání kurzu: 10 týdnů (o státních svátcích neplaveme)

  • Frekvence lekcí: 1x týdně

  • Délka jedné lekce: 30 minut

  • Počet dětí v lekci: 5-8 (v závislosti na bazénu, viz záložka „Kde plaveme“)

  • Instruktorka: Sandra 

Děti ve věku dvou let už jsou ve vodě poměrně samostatné, byť nováčci mohou být ze začátku ostýchaví, vždy se snažíme je mezi pokročilejší děti rychle zařadit. Kurzy probíhají za asistence rodičů, ale využíváme čím dál více samostatného pohybu ve vodě s využitím nadlehčovacích pomůcek (a později zkoušíme i bez pomůcek). Neustáváme v nácviku splývavé polohy na břiše i na zádech, vědomého potápění pod hladinu a skoků do vody. Zařazujeme i prvky sebezáchrany. 

Výuka probíhá hravou formou, používáme různé pomůcky a hračky, zpíváme písničky a učíme se říkadla. Zkušená lektorka přistupuje k dětem individuálně, děti k ničemu nenutíme. 

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování (bazén v Juliši a v Roztokách).