Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 24 - 36 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Úterý 13:30-14:00

Požadovaný věk: 24 - 36 měsíců

Trvání kurzu: 8.9.2020 - 10.11.2020
Obsazenost: 6 / 8 účastníků

Cena: 3 700 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.9.2020 13:30

    15.9.2020 13:30

    22.9.2020 13:30

    29.9.2020 13:30

    6.10.2020 13:30

  • Věk dětí ve skupině: 24-36 měsíců

  • Délka trvání kurzu: 10 týdnů (o státních svátcích neplaveme)

  • Frekvence lekcí: 1x týdně

  • Délka jedné lekce: 30 minut

  • Počet dětí v lekci: 5-8 (v závislosti na bazénu, viz záložka „Kde plaveme“)

  • Instruktorka: Sandra 

V tomto věku se pohyb ve vodě stává tou pravou zábavou. I děti, které s kurzy zatím zkušenost nemají se většinou zařadí mezi ostatní velmi snadno. Lekce probíhají hravou formou za častého využívání pomůcek, zařazujeme rovněž různé soutěže. Děti se za asistence rodičů a použití nadlehčovacích pomůcek učí různé plavecké prvky tak, aby získaly správné návyky pro budoucí výuku různých plaveckých způsobů. Pokračujeme s výdechy do vody se zanořením hlavy ve splývavé poloze na břiše, trénujeme kraulové i znakové nohy. Splýváme na zádech, zkoušíme samostatné splývání s pomůckou i bez, pokračujeme ve vědomém potápění do vody a pilujeme sebezáchranu při pádu do vody. 

Zkušená certifikovaná instruktorka přistupuje k dětem individuálně a vnímá rozdíly mezi jejich dovednostmi i povahami, děti k ničemu nenutí a vždy se je snaží motivovat zábavnou formou. 

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování (bazén v Juliši a v Roztokách).