Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 48 - 60 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Úterý 14:30-15:00

Požadovaný věk: 48 - 60 měsíců

Trvání kurzu: 8.9.2020 - 10.11.2020
Obsazenost: 4 / 6 účastníků

Cena: 3 700 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.9.2020 14:30

    15.9.2020 14:30

    22.9.2020 14:30

ZRUŠENA

    29.9.2020 14:30

    6.10.2020 14:30

  • Věk dětí ve skupině: 48-60 měsíců

  • Délka trvání kurzu: 10 týdnů (o státních svátcích neplaveme)

  • Frekvence lekcí: 1x týdně

  • Délka jedné lekce: 30 minut

  • Počet dětí v lekci: 5-8 (v závislosti na bazénu, viz záložka „Kde plaveme“)

  • Instruktorka: Sandra 

Děti v této věkové kategorii se začínají připravovat na trénink jednotlivých plaveckých způsobů. Využívají dovednosti nabyté v předchozích kurzech, ale není problém zařadit i nováčka. Lekce nadále probíhají hravou formou za využití různých hraček, pomůcek a za doprovodu říkadel a písniček. Zařazujeme i různé soutěže např. formou opičí dráhy, děti si procvičí poznávání barev a samostatné plnění různých úkolů. Rodič je ve vodě stále přítomen, ale v ideálním případě už plní pouze roli asistenta, děti už jsou do velké míry samostatné. 

Pokračujeme v tréninku pohybu v splývavé poloze na břiše i na zádech, kde zapojujeme nohy i dýchání do vody. Skáčeme a padáme do vody, cvičíme orientaci pod vodní hladinou a sebezáchranu při pádu do vody. 

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování (bazén v Juliši a v Roztokách).