Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 18 - 24 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Středa 12:00-12:30

Požadovaný věk: 18 - 24 měsíců

Trvání kurzu: 8.9.2021 - 10.11.2021
Obsazenost: 8 / 8 účastníků

Cena: 3 800 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.9.2021 12:00

    15.9.2021 12:00

    22.9.2021 12:00

    29.9.2021 12:00

    6.10.2021 12:00

    13.10.2021 12:00

    20.10.2021 12:00

    27.10.2021 12:00

    3.11.2021 12:00

    10.11.2021 12:00

Věk dětí ve skupině: 18-24 měsíců

Délka trvání kurzu: 10 týdnů 

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 30 minut

Počet dětí v lekci: 8

Instruktorka: Sandra

Děti ve věku dvou let už jsou ve vodě poměrně samostatné, byť nováčci mohou být ze začátku ostýchaví, vždy se snažíme je mezi pokročilejší děti rychle zařadit. Kurzy probíhají za asistence rodičů, ale využíváme čím dál více samostatného pohybu ve vodě s využitím nadlehčovacích pomůcek (a později zkoušíme i bez pomůcek). Neustáváme v nácviku splývavé polohy na břiše i na zádech, vědomého potápění pod hladinu a skoků do vody. Zařazujeme i prvky sebezáchrany.

Výuka probíhá hravou formou, používáme různé pomůcky a hračky, zpíváme písničky a učíme se říkadla. Zkušená lektorka přistupuje k dětem individuálně, děti k ničemu nenutíme.

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování.