Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 10 - 15 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Úterý 13:00-13:30

Požadovaný věk: 10 - 15 měsíců

Trvání kurzu: 8.2.2022 - 12.4.2022
Obsazenost: 8 / 8 účastníků

Cena: 3 800 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.2.2022 13:00

    15.2.2022 13:00

    22.2.2022 13:00

    1.3.2022 13:00

    8.3.2022 13:00

    15.3.2022 13:00

    22.3.2022 13:00

    29.3.2022 13:00

    5.4.2022 13:00

    12.4.2022 13:00

Věk dětí ve skupině: 10-15 měsíců

Délka trvání kurzu: 10 týdnů

Počet lekcí: 10

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 30 minut

Počet dětí v lekci: 8

Instruktorka: Sandra

Kurzy jsou vhodné jak pro pokročilé tak pro nováčky. Děti v tomto věku začínají chodit a to je spojené s pohybovým rozvojem ve vodě i s rozvojem osobnosti, nastávají první vzdory. Zároveň jsme schopni tohoto období využít k prvnímu osamostatňování se ve vodě za pomocí nadlehčovacích pomůcek. Nadále rozvíjíme polohu na zádech a na bříšku, skoky a pády do vody a vědomé potopení pod hladinu se zadrženým dechem. Do lekcí zařazujeme prvky sebezáchrany.


Děti rozvíjejí své vnímání pohybu ve vodě, začínají používat nohy a velmi silně si už uvědomují ostatní děti ve skupině. Zároveň prověřují vztah k rodiči (některé děti jsou na rodiče doslova nalepené, některé odmítají spolupráci), to však k danému věku patří, proto ke každému dítěti přistupujeme individuálně a nikdy k činnostem nenutíme. Za pomocí různých her a pomůcek jsou lekce pro děti zábavou.

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování.

Pro vstup do bazénu je nutné dodržet aktuální podmínky v souvislosti s Covid 19 stanovené Vladou ČR (nebo jinými orgány). Před vstupem do bazénu budete vyzváni k prokázání splnění těchto podmínek. Děkujeme za pochopení.