Plavání s dětmi - 9 lekcí ve věku 12 - 18 měsíců

Bazén v Roztokách u Prahy, Pondělí 13:30-14:00

Požadovaný věk: 12 - 18 měsíců

Trvání kurzu: 7.9.2020 - 9.11.2020
Obsazenost: 4 / 6 účastníků

Cena: 2 790 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    7.9.2020 13:30

    14.9.2020 13:30

    21.9.2020 13:30

    5.10.2020 13:30

  • Věk dětí ve skupině: 12-18 měsíců

  • Délka trvání kurzu: 10 týdnů (o státních svátcích neplaveme)

  • Frekvence lekcí: 1x týdně

  • Délka jedné lekce:30 minut

  • Počet dětí v lekci: 5-8 (v závislosti na bazénu, viz záložka „Kde plaveme“)

  • Instruktorka: Zuzana 

Kurzy plavání rodičů s ročními dětmi navazují předchozí kurz dětí ve věku 9-12 měsíců. Možné je samozřejmě začít i s úplným nováčkem, který se postupnými krůčky do skupiny snadno začlení. Děti v tomto věku začínají chodit a to je spojené s pohybovým rozvojem ve vodě i s rozvojem osobnosti, nastávají první vzdory. Zároveň jsme schopni tohoto období využít k prvnímu osamostatňování se ve vodě za pomocí nadlehčovacích pomůcek. Nadále rozvíjíme polohu na zádech a na bříšku, skoky a pády do vody a vědomé potopení pod hladinu se zadrženým dechem. Do lekcí zařazujeme prvky sebezáchrany. 

Děti rozvíjejí své vnímání pohybu ve vodě, začínají používat nohy a velmi silně si už uvědomují ostatní děti ve skupině. Zároveň prověřují vztah k rodiči (některé děti jsou na rodiče doslova nalepené, některé odmítají spolupráci), to však k danému věku patří, proto ke každému dítěti přistupujeme individuálně a nikdy k činnostem nenutíme. Za pomocí různých her a pomůcek jsou lekce pro děti zábavou. 

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování (bazén v Juliši a v Roztokách).