Plavání s dětmi - 9 lekcí ve věku 48 - 60 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Úterý 14:30-15:00

Požadovaný věk: 48 - 60 měsíců

Trvání kurzu: 7.9.2021 - 9.11.2021
Obsazenost: 7 / 7 účastníků

Cena: 3 420 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    7.9.2021 14:30

    14.9.2021 14:30

    21.9.2021 14:30

    5.10.2021 14:30

    12.10.2021 14:30

    19.10.2021 14:30

    26.10.2021 14:30

    2.11.2021 14:30

    9.11.2021 14:30

Věk dětí ve skupině: 48-60 měsíců

Délka trvání kurzu: 10 týdnů (o státním svátku 28.9. neplaveme)

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 30 minut

Počet dětí v lekci: 8

Instruktorka: Sandra

Děti v této věkové kategorii se začínají připravovat na trénink jednotlivých plaveckých způsobů. Využívají dovednosti nabyté v předchozích kurzech, ale není problém zařadit i nováčka. Lekce nadále probíhají hravou formou za využití různých hraček, pomůcek a za doprovodu říkadel a písniček. Zařazujeme i různé soutěže např. formou opičí dráhy, děti si procvičí poznávání barev a samostatné plnění různých úkolů. Rodič je ve vodě stále přítomen, ale v ideálním případě už plní pouze roli asistenta, děti už jsou do velké míry samostatné.

Pokračujeme v tréninku pohybu v splývavé poloze na břiše i na zádech, kde zapojujeme nohy i dýchání do vody. Skáčeme a padáme do vody, cvičíme orientaci pod vodní hladinou a sebezáchranu při pádu do vody. Zkušené děti, které spolupracují s instruktorkou mohou být na lekci již bez doprovodu rodičů.


Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování.