Plavání s dětmi - 10 lekcí ve věku 12 - 18 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Středa 12:30-13:00

Požadovaný věk: 12 - 18 měsíců

Trvání kurzu: 8.9.2021 - 10.11.2021
Obsazenost: 8 / 8 účastníků

Cena: 3 800 Kč

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Lekce v kurzu:


    8.9.2021 12:30

    15.9.2021 12:30

    22.9.2021 12:30

    29.9.2021 12:30

    6.10.2021 12:30

    13.10.2021 12:30

    20.10.2021 12:30

    27.10.2021 12:30

    3.11.2021 12:30

    10.11.2021 12:30

Věk dětí ve skupině: 12-18 měsíců

Délka trvání kurzu: 10 týdnů

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 30 minut

Počet dětí v lekci: 8

Instruktorka: Sandra

Kurzy plavání rodičů s ročními dětmi navazují předchozí kurz dětí ve věku 9-12 měsíců. Možné je samozřejmě začít i s úplným nováčkem, který se postupnými krůčky do skupiny snadno začlení. Děti v tomto věku začínají chodit a to je spojené s pohybovým rozvojem ve vodě i s rozvojem osobnosti, nastávají první vzdory. Zároveň jsme schopni tohoto období využít k prvnímu osamostatňování se ve vodě za pomocí nadlehčovacích pomůcek. Nadále rozvíjíme polohu na zádech a na bříšku, skoky a pády do vody a vědomé potopení pod hladinu se zadrženým dechem. Do lekcí zařazujeme prvky sebezáchrany.

Děti rozvíjejí své vnímání pohybu ve vodě, začínají používat nohy a velmi silně si už uvědomují ostatní děti ve skupině. Zároveň prověřují vztah k rodiči (některé děti jsou na rodiče doslova nalepené, některé odmítají spolupráci), to však k danému věku patří, proto ke každému dítěti přistupujeme individuálně a nikdy k činnostem nenutíme. Za pomocí různých her a pomůcek jsou lekce pro děti zábavou.

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování.